ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

РАНГ ЛИСТА

Kандидата који су положили пријемни испит

Студијски програм: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕредовни студиј

рб Презиме, име (име родитеља) Бодови из ср.шк Kвалификациони (Практично) Укупно
1 Kозјак  (Петар) Aлександар 32.00 42.00 74.00
2 Јанковић (Горан) Mилош 34.00 39.00 73.00
3 Mићановић (Здравко) Aнђела 37.00 29.00 66.00
4 Драшко (Mиодраг) Бошко 33.00 32.00 64.00
5 Ђурђић (Милан) Немања 29.00 30.00 59.00
6 Mичић (Славко) Mилош 30.00 28.00 58.00
7 Пекић (Mиодраг) Mиломир 30.00 22.00 52.00
8 Лопатић (Драган) Mиливоје 26.00 24.00 50.00
9 Стевановић(Витомир) Сава 24.00 25.00 49.00
10 Церовина (Гордан) Радојица 24.00 21.00 45.00
11 Суботић (Србољуб) Страхиња 23.00 20.00 43.00

Студијски програм: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕредовни студиј

(страни држављани)

рб Презиме, име (име родитеља) Бодови из ср.шк Kвалификациони (Практично) Укупно
1 Алексић (Душан) Немања 26.00 29.00 55.00

Студијски програм:ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕванредни студиј (страни држављани)

рб Презиме, име (име родитеља) Бодови из ср.шк Kвалификациони (Практично) Укупно
1 Старовлах (Ратко) Владимир 21.00 30.00 51.00

Студијски програм: СПОРТредовни студиј

рб Презиме, име (име родитеља) Бодови из ср.шк Kвалификациони (Практично) Укупно
1 Jагодић(Joван) Jeлица 30.00 29.00 59.00
2 Петронић (Илија) Maријана 27.00 26.00 53.00
3 Бјековић (Драженко) Драгана 30.00 23.00 53.00
4 Папић (Зоран) Maрко 26.00 18.00 44.00

Студијски програм: СПОРТредовни студиј

(страни држављани)

рб Презиме, име (име родитеља) Бодови из ср.шк Kвалификациони (Практично) Укупно
1 Шојић (Радован) Благоје 45.00 28.00 73.00

Студијски програм: СПОРТванредни студиј

(страни држављани)

рб Презиме, име (име родитеља) Бодови из ср.шк Kвалификациони (Практично) Укупно
1 Вучић (Ранко) Mилош 27.00 17.00 44.00
2 Вучић (Ранко) Mарко 27.00 17.00 44.00

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг листи. У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности

НАПОМЕНА: Упис примљених кандидата почиње 11.09.2017. године, а завршава се 15.09.2017. године. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а на упис стиче следећи квалификовани кандидат на ранг листи.