Univerzitet u Istocnom Sarajevu - Fakultet fizickog obrazovanja i sporta

Поштовани посјетиоци, добродошли на сајт Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.
Декан, проф. др Данко Пржуљ

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Далибора Николића


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Јелене Коцић


Извјештај

Одбрана магистарског рада


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                 ОГЛАШАВА
јавну одбрану магистарског рада кандидата Александра Шакановића под називом
,,Повезаност специфичне издржљивости и ефикасности извођења техничко тактичких задатака младих фудбалера
Одбрана магистарске тезе  ће се одржати у петак, 17.07.2015. године са почетком у 12.00  часова у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта, Пале

Комисија за одбрану магистарске тезе:
др Данко Пржуљ, редовни професор – предсједник
др Слободан Горановић, редовни професор – ментор
др Дејан Ћеремиџић, ванредни професор –  члан

Магистарску тезу заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


На основу члана 71.  Закона о  високом  образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), чланова 56. и 57. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Измјена и допуна Статута Универзитета у Источном Сарајеву, члана 15. Статута Факултета физичког васпитања и спорта  Пале и чланa 8. Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, декан Факултета сазива

ИЗБОРНУ СЈЕДНИЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВИЈЕЋА ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ПАЛЕ

Сједница ће се одржати   06.07. 2015. године у 10.00 часова
у учионици бр. 1  Факултета, Стамбулчић бб, Пале.
1. Извјештај конкурсне комисије о пријављеним кандидатима 
2. Презентовање планова и програма рада од стране кандидата за избор декана и
3. Доношење одлуке Вијећа о приједлогу кандидата за избор декана Факултета физичког васпитања и спорта

                                                                                                                   ДЕКАН     
                                                                                                     Проф. др Данко Пржуљ

Достављено:     
- Члановима Наставно научног вијећа путем позива на огласној табли Факултета  и web страници Факултета
- Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву
- Архиви 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2015


Ранг листа кандидата који су положили пријемни испит


Ранг листа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Обавјештење Савеза студената и упутство за уплату накнаде за превоз можете преузети са линка испод


Обавјештење

Одбрана магистарског-мастер рада


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                  ОГЛАШАВА
јавну одбрану магистарског-мастер рада кандидата Хајрудина Прентића под називом
,,Утицај програмираног вјежбања на трансформационе процесе морфолошких карактеристика ученика усмјерених за рукомет
Одбрана магистарске тезе  ће се одржати у четвртак, 09.07.2015. године са почетком у 12.00  часова у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта, Пале

Комисија за одбрану магистарске тезе:
др Ратко Павловић, ванредни професор – предсједник
др Синиша Каришик, доцент – ментор
др Љубо Милићевић, доцент - члан

Магистарску тезу заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Испити (други термин) за студенте другог циклуса МАСТЕР студија, (Физичко васпитање 4+1 и Спорт 3+2) ће бити одржани према следећем распореду:
 


Мастер (други термин)

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Испити заказани за понедељак 29.06.2015.године ће бити одржани у уторак 30.06.2015.године због одржавања пријемног испита.

Одбрана докторске дисертације


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                    ОГЛАШАВА
јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр  Тијане Шиљеговић
,,Разлике у антрополошким обиљежјима између спортиста и неспортиста код школске дјеце“
Одбрана ће се одржати дана 16. Јуна 2015. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:
др Ненад Лалић, ванредни професор - предсједник
др Данко Пржуљ, редовни професор - ментор
др Топлица Стојановић, редовни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

Правилник о поступку избора, именовања декана организационих јединица УИС


Правилник преузмите са линка испод


Правилник

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Овјера љетног семестра школске 2014/2015.године, за студенте првог циклуса, почиње 10.06.2015. и траје до 10.07.2015.године.

Одбрана докторске дисертације


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                  ОГЛАШАВА
јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр Рифата Мујановића
,,Утицај модела тренинга на развој антрополошких карактеристика каратиста“

Одбрана ће се одржати дана 17. Јуна 2015. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:
др Борислав Цицовић, доцент - предсједник
др Далибор Фулурија, ванредни професор - ментор
др Слободан Горановић, редовни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Пријава испита за јунско-јулски испитни рок (за студенте оба студијска програма другог циклуса студија) је у току.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Пријава испита за Јунско-Јулски испитни рок, за студенте од I до IV године (оба студијска програма) почиње 25.05.2015. и траје до 03.06.2015.године.
За апсолвенте пријава испита је од 03.06.2015. до 05.06.2015.године.

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Сенада Чоковића


Извјештај

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање


Извјештај можете преузети са линка испод


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Владимира Момчиловића


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Рифата Мујановића


Извјештај

Наставни план за други циклус студија


Наставни план за други циклус студија (МАСТЕР) можете преузети са линка испод


Физичко васпитање 4+1
Спорт 3+2

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Тијане Шиљеговић


Извјештај

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


                       BАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Убудуће, студенти неће моћи вршити уплате пријава за
испит у студентској служби већ су обавезни да уплате
врше путем жиро рачуна према упутству које слиједи:
Студенти првог циклуса студија:

Прималац: Факултет физичког васпитања и спорта
Рачун примаоца: 5550900005545948
Врста прихода: 722512
Општина: 089, Буџетска организација: 0831015
Позив на број: 0000000415

Студенти другог циклуса студија (МАСТЕР):

Прималац: Факултет физичког васпитања и спорта
Рачун примаоца: 5550900005545948
Врста прихода: 722534
Општина: 089, Буџетска организација: 0831015
Позив на број: 0000000515
Студенти су обавезни да пријаве које уплате користе
искључиво за своје испите.

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Митра Мрдића


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Владимира Величковића


Извјештај

СТАТУТ Факултета физичког васпитања и спорта


Статут Факултета физичког васпитања и спорта можете преузети са линка испод


СТАТУТ ФФВиС