Univerzitet u Istocnom Sarajevu - Fakultet fizickog obrazovanja i sporta

Поштовани посјетиоци, добродошли на сајт Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.
Декан, проф. др Данко Пржуљ

Одбрана докторске дисертације


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                              ОГЛАШАВА
јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр Сенад Чоковић
,,Експлозивна и репетитивна снага у функцији трансформационих процеса антрополошких карактеристика младих спортиста“

Одбрана ће се одржати дана 18. Септембра 2015. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:
др Слободан Стојиљковић, редовни професор - предсједник
др Данко Пржуљ, редовни професор - ментор
др Љубо Милићевић, доцент - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

Одбрана магистарског-мастер рада


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                         ОГЛАШАВА
јавну одбрану магистарског-мастер рада кандидата Бојана Круља под називом
,,Значај суплементације у карате спорту
Одбрана магистарске тезе  ће се одржати у петак, 28.8.2015. године са почетком у 12.00  часова у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта, Пале

Комисија за одбрану магистарске тезе:
др Данко Пржуљ, редовни професор– предсједник
др Борислав Цицовић, доцент – ментор
др Дејан Гојковић, доцент - члан

Магистарску тезу заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Свечана академија поводом 50 година постојања и 20 година рада Факултета физичког васпитања и спорта у оквиру Универзитета Источно Сарајево ће бити одржана у петак 11.09.2015.године са почетком у 11.00 часова. Том приликом биће одржане двије промоције:
- промоција дипломираних студената првог и другог циклуса студија
- промоција монографије Факултета физичког васпитања и спорта

ПРВИ УПИСНИ РОК МАСТЕР


Конкурс за упис студената преузмите са линка испод


Конкурс

Одбрана докторске дисертације


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                     ОГЛАШАВА
јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр Владимира Момчиловића
,,Валоризација модела допунских вежби на развој антрополошких димензија ученика основних школа“
Одбрана ће се одржати дана 15. Септембра 2015. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:
др Данко Пржуљ, редовни професор - предсједник
др Далибор Стевић, ванредни професор - ментор
др Звездан Савић, редовни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Пријава испита за први термин септембарског испитног рока (студенти од прве до четврте године) почиње 24.08.2015. и траје до 28.08.2015.
Пријава испита за апсолвенте почиње 31.08.2015. и траје до 02.09.2015.године.
Пријава испита за студенте другог циклуса (МАСТЕР) студија почиње 31.08.2015. и траје до 02.09.2015.године.
Пријава испита за други термин мора бити извршена 7 дана прије испита.
Молимо студенте да испите пријаве у наведеном року јер се накнадне пријаве неће уважавати.

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Далибора Николића


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Јелене Коцић


Извјештај

Одбрана магистарског рада


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                 ОГЛАШАВА
јавну одбрану магистарског рада кандидата Александра Шакановића под називом
,,Повезаност специфичне издржљивости и ефикасности извођења техничко тактичких задатака младих фудбалера
Одбрана магистарске тезе  ће се одржати у петак, 17.07.2015. године са почетком у 12.00  часова у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта, Пале

Комисија за одбрану магистарске тезе:
др Данко Пржуљ, редовни професор – предсједник
др Слободан Горановић, редовни професор – ментор
др Дејан Ћеремиџић, ванредни професор –  члан

Магистарску тезу заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


На основу члана 71.  Закона о  високом  образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), чланова 56. и 57. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Измјена и допуна Статута Универзитета у Источном Сарајеву, члана 15. Статута Факултета физичког васпитања и спорта  Пале и чланa 8. Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, декан Факултета сазива

ИЗБОРНУ СЈЕДНИЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВИЈЕЋА ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ПАЛЕ

Сједница ће се одржати   06.07. 2015. године у 10.00 часова
у учионици бр. 1  Факултета, Стамбулчић бб, Пале.
1. Извјештај конкурсне комисије о пријављеним кандидатима 
2. Презентовање планова и програма рада од стране кандидата за избор декана и
3. Доношење одлуке Вијећа о приједлогу кандидата за избор декана Факултета физичког васпитања и спорта

                                                                                                                   ДЕКАН     
                                                                                                     Проф. др Данко Пржуљ

Достављено:     
- Члановима Наставно научног вијећа путем позива на огласној табли Факултета  и web страници Факултета
- Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву
- Архиви 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2015


Ранг листа кандидата који су положили пријемни испит


Ранг листа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Обавјештење Савеза студената и упутство за уплату накнаде за превоз можете преузети са линка испод


Обавјештење

Одбрана магистарског-мастер рада


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                  ОГЛАШАВА
јавну одбрану магистарског-мастер рада кандидата Хајрудина Прентића под називом
,,Утицај програмираног вјежбања на трансформационе процесе морфолошких карактеристика ученика усмјерених за рукомет
Одбрана магистарске тезе  ће се одржати у четвртак, 09.07.2015. године са почетком у 12.00  часова у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта, Пале

Комисија за одбрану магистарске тезе:
др Ратко Павловић, ванредни професор – предсједник
др Синиша Каришик, доцент – ментор
др Љубо Милићевић, доцент - члан

Магистарску тезу заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


Испити (други термин) за студенте другог циклуса МАСТЕР студија, (Физичко васпитање 4+1 и Спорт 3+2) ће бити одржани према следећем распореду:
 


Мастер (други термин)

Одбрана докторске дисертације


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                    ОГЛАШАВА
јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр  Тијане Шиљеговић
,,Разлике у антрополошким обиљежјима између спортиста и неспортиста код школске дјеце“
Одбрана ће се одржати дана 16. Јуна 2015. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:
др Ненад Лалић, ванредни професор - предсједник
др Данко Пржуљ, редовни професор - ментор
др Топлица Стојановић, редовни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

Правилник о поступку избора, именовања декана организационих јединица УИС


Правилник преузмите са линка испод


Правилник

Одбрана докторске дисертације


Факултет физичког васпитња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву
                                                  ОГЛАШАВА
јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр Рифата Мујановића
,,Утицај модела тренинга на развој антрополошких карактеристика каратиста“

Одбрана ће се одржати дана 17. Јуна 2015. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:
др Борислав Цицовић, доцент - предсједник
др Далибор Фулурија, ванредни професор - ментор
др Слободан Горановић, редовни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова.

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Сенада Чоковића


Извјештај

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање


Извјештај можете преузети са линка испод


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Владимира Момчиловића


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Рифата Мујановића


Извјештај

Наставни план за други циклус студија


Наставни план за други циклус студија (МАСТЕР) можете преузети са линка испод


Физичко васпитање 4+1
Спорт 3+2

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Тијане Шиљеговић


Извјештај

ОБАВЈЕШТЕЊЕ


                       BАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Убудуће, студенти неће моћи вршити уплате пријава за
испит у студентској служби већ су обавезни да уплате
врше путем жиро рачуна према упутству које слиједи:
Студенти првог циклуса студија:

Прималац: Факултет физичког васпитања и спорта
Рачун примаоца: 5550900005545948
Врста прихода: 722512
Општина: 089, Буџетска организација: 0831015
Позив на број: 0000000415

Студенти другог циклуса студија (МАСТЕР):

Прималац: Факултет физичког васпитања и спорта
Рачун примаоца: 5550900005545948
Врста прихода: 722534
Општина: 089, Буџетска организација: 0831015
Позив на број: 0000000515
Студенти су обавезни да пријаве које уплате користе
искључиво за своје испите.

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Митра Мрдића


Извјештај

ИЗВЈЕШТАЈ


Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Владимира Величковића


Извјештај

СТАТУТ Факултета физичког васпитања и спорта


Статут Факултета физичког васпитања и спорта можете преузети са линка испод


СТАТУТ ФФВиС